termites-3367347_1920

ปลวก

ปลวก เป็นแมลงที่มีประโยชน์ในเชิงนิเวศวิทยา เนื่องจากมันช่วยย่อยสารอาหารจากต้นไม้และพืชที่ตายแล้ว อย่างไรก็ตาม หากมันเข้ามาในบ้านของเรา ถือเป็นภัยเงียบที่สามารถคุกคามคุณและครอบครัวอย่างยิ่ง ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า ปลวกสร้างความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างในประเทศไทยเป็นมูลค่าหลายล้านบาทต่อปี
ความเสียหายที่เกิดจากปลวกในประเทศไทย พบได้บ่อยกว่าภัยธรรมชาติ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นที่เหมาะแก่การเพิ่มประชากรปลวก และพวกมันสามารถกินอาหารจำพวกเซลลูโลสในเนื้อไม้ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นปลวกจึงระบาดได้อย่างรวดเร็ว พวกมันไม่เพียงแต่ทำให้คุณเกิดความรำคาญ ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างบ้าน จนนำไปสู่การซ่อมแซม หรือท้ายที่สุดคือต้องรื้อบ้านเพื่อสร้างใหม่

 

วิธีการควบคุมและกำจัดปลวก จากอินโฟ เพสท์
สำหรับการดูแลทรัพย์สินที่คุณได้ลงทุนลงแรง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือสถานประกอบการ เราเชื่อว่า คุณต้องการบริการป้องกัน-กำจัดปลวกที่ดีที่สุด ซึ่งการป้องกัน-กำจัดปลวกที่ได้ผลดีนั้น จะต้องมาจากการจัดการโดยผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผ่านการอบรมแบบมืออาชีพ ที่เข้าใจชีววิทยา การดำรงชีวิต และพฤติกรรมการกินของปลวก

 

ในฐานะผู้นำด้านบริการกำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวน อินโฟ เพสท์ได้นำวิธีการให้บริการป้องกันกำจัดปลวกขึ้นมา เพื่อให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ของปลวก สภาพแวดล้อม โครงสร้างของอาคาร พร้อมรองรับความต้องการของลูกค้า จากขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ ตลอดจนนำมาพัฒนารูปแบบบริการป้องกันกำจัดปลวก และการรับประกันคุณภาพงานบริการ ทำให้อินโฟ เพสท์ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้าน ธุรกิจโรงแรมและพลูวิลล่า ร้านอาหาร คอนโดมิเนียม จากการจัดการปัญหาปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบป้องกันกำจัดปลวกโดยการวางท่อ

ปกป้องทรัพย์สินของคุณ

ระบบป้องกันกำจัดปลวกโดยการวางท่อจะติดตั้งอยู่ข้างใต้และรอบฐานคอนกรีตของอาคารปริมาณสารเคมีกำจัดปลวกจะถูกคำนวณอย่างถูกต้องตามความยาวของท่อเพื่อให้การกระจายสารเคมีป้องกันกำจัดปลวกอย่างทั่วถึง ระบบป้องกันกำจัดปลวกโดยการวางท่อให้การรับประกันระยะยาวนานถึง 3 ปี

ระบบป้องกันกำจัดปลวกโดยการวางท่อ คืออะไร? – เป็นระบบอัดสารเคมีกำจัดปลวกผ่านแนวท่อใต้ดิน ช่วยป้องกันการคุกคามของปลวกทั้งจากภายในและภายนอกอาคาร

จะรักษาประสิทธิภาพของระบบท่อป้องกันกำจัดปลวก ได้อย่างไร? – ควรเติมสารเคมีทุก 1 ปี เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบท่อป้องกันกำจัดปลวก

 

จุดเด่น

  • ปลายท่อฉีดอัดสารเคมี – ถูกติดตั้งไว้ภายนอก มีระบบล็อคเพื่อป้องกันเด็กและสัตว์เลี้ยงมาสัมผัส
  • ไม่มีการขุดเจาะ – หรือทำลายพื้นผิวภายในบ้านและอาคาร ในการอัดสารเคมีในอนาคต
  • สารเคมีกำจัดปลวก – ยึดเกาะเม็ดดินได้ดี ไม่ละลายน้ำ จึงไม่ถูกชะล้างโดยฝนหรือการรดน้ำต้นไม้ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันปลวกอย่างสูงสุด
  • รับประกันคุณภาพงานบริการ 3 ปี
  • การกระจายสารเคมีป้องกัน-กำจัดปลวกอย่างทั่วถึง

ปริมาณสารเคมีกำจัดปลวกจะถูกคำนวณอย่างถูกต้องตามความยาวของท่อ โทรหาเราที่ 094-951-4624 หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบป้องกันกำจัดปลวกโดยการวางท่อ

ระบบป้องกันกำจัดปลวกด้วยการเจาะพื้นผิวคอนกรีตเพื่ออัดสารเคมีลงดิน
การกำจัดด้วยสารเคมี เป็นการอัดสารเคมีลงดิน/ใต้พื้นคอนกรีต รอบแนวอาคาร สามารถทำได้ทั้งก่อน หรือหลังการก่อสร้าง เพื่อสร้างแนวป้องกันระหว่างดินและตัวอาคารเมื่อปลวกงานผ่านเข้ามาในแนวป้องกัน สารเคมีจะติดตัวปลวก และแพร่กระจายสู่ปลวกตัวอื่นผ่านการสัมผัส จึงทำให้ประชากรในรังปลวกลดลงเป็นการปกป้องทรัพย์สินของคุณด้วยการสร้างเขตป้องกันปลวก ซึ่งจะมีการเจาะและอัดสารเคมีโดยพนักงานบริการของเราที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี พร้อมอุปกรณ์ที่ช่วยให้บริการได้อย่างปลอดภัยและเป็นระบบ

ระบบนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยและได้ผลมากที่สุดวิธีหนึ่ง เรายังมีการรับประกันคุณภาพงานบริการตามแต่ละแพ็คเกจ และจะเข้าทำบริการซ้ำ ในกรณีที่มีการระบาดของปลวกใต้ดิน ภายในระยะเวลารับประกันคุณภาพงานบริการ

จุดเด่น

  • ป้องกัน-กำจัดปลวกในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปกป้องครอบครัวและทรัพย์สินของคุณในระยะยาว
  • สามารถกำจัดปลวกได้

ระบบอัดและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดปลวกลงใต้ดิน
เป็นวิธีป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดินที่มีประสิทธิภาพที่สุดในช่วงก่อนก่อสร้างอาคาร (ก่อนเทคอนกรีต) โดยจะอัดฉีดสารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างระยะยาวลงในดินทั้งภายในและนอกอาคาร

การอัดฉีดสารเคมีป้องกัน-กำจัดปลวก แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน :

  • ขั้นที่ 1 – อัดสารเคมีลงดินตามแนวคานคอดินด้านใน และฉีดพ่นสารเคมีเคลือบพื้นผิวภายในคานคอดินด้านในทั้งหมด
  • ขั้นที่ 2 – อัดสารเคมีลงดินตามแนวคานคอดินด้านนอก ผนังอาคาร หรือท่อระบายน้ำก่อนเทคอนกรีต วิธีนี้จะช่วยป้องกันปลวกเข้าอาคาร และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความเสียหายของปลวกใต้ดิน

จุดเด่น

  • ไม่ต้องขุดเจาะ – หรือทำลายพื้นผิวภายในบ้านและอาคาร สำหรับการอัดสารเคมีในอนาคต
  • สารเคมีกำจัดปลวก – ยึดเกาะเม็ดดินได้ดี ไม่ละลายน้ำ จึงไม่ถูกชะล้างโดยฝนหรือการรดน้ำต้นไม้ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันปลวกอย่างสูงสุด
  • รับประกันคุณภาพงานบริการ 3 ปี

เนเมซิส ระบบเหยื่อ กำจัดปลวก อันดับ 1 จากออสเตรเลีย ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นผลิตภัณฑ์ กำจัดปลวก ที่ได้มีการทดสอบการใช้งานจริงที่ได้ผลดีเยี่ยมมาแล้วในประเทศไทย ซึ่งได้รับการถูกออกแบบมาสำหรับ กำจัดปลวก อย่างมืออาชีพ

สะอาด และปลอดภัยสำหรับคุณและทุกคนในบ้าน จึงทำให้หมดปัญหาและไร้กังวลจากการรุกรานจาก ปลวก ซึ่งนำความเสียหายมาสู่บ้านเรือน เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นใจและวางใจได้ว่าบ้านของคุณจะปราศจากเจ้า ปลวก ร้าย และ ปลวก จะไม่กลับมารุกรานบ้านของคุณอีก

เราได้ทำการวิจัยและทดลองกับสถาบันชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย เพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงระบบ กำจัดปลวก เนเมซิส เพื่อที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดในการปกป้องคุ้มครองบ้านเรือนของคุณจาก ปลวก

ระบบกำจัดปลวก เนเมซิส (NEMESIS) ตายกระจายทั่วรังปลวก จากประเทศ ออสเตรเลีย นำเข้าโดยบริษัท เพสท์ เซอร์วิส โซลูชั่นส์ จำกัด ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเหยื่อ กำจัดปลวก ชั้นแนวหน้าในประเทศไทย

ระบบกำจัดปลวก เนเมซิส (NEMESIS) ได้มีการทดสอบการ กำจัดปลวกในภาคสนามโดยหน่วยงานราชการและเอกชนซึ่งได้ผลดีเยี่ยมมาแล้วในประเทศไทย และได้รับการรับรองว่าเป็นวิธีการกำจัดปลวกแบบตายกระจายทั่วรังปลวก (TERMITE COLONY ELIMINATION) ตามมาตรฐาน ของประเทศออสเตรเลียเลขที่ AS3660.2-2000

เนเมซิส (NEMESIS) เป็นผลิตภัณฑ์ กำจัดปลวก ที่ได้รับการถูกออกแบบมาสำหรับ กำจัดปลวก อย่างมืออาชีพ สะอาด และปลอดภัยสำหรับคุณและทุกคนในบ้าน จึงทำให้หมดปัญหา และไร้กังวลจากการรุกรานของ ปลวก ซึ่งนำความเสียหายมาสู่บ้านเรือน

จุดเด่น

  • ปริมาตรของเหยื่อล่อปลวกที่เพียงพอ – ปริมาตรของเหยื่อล่อในสถานี เนเมซิส ที่มีปริมาณมากเพียงพอที่จะเลี้ยงจำนวนประกรปลวกในช่วงระยะเวลาที่เว้นในการตรวจสอบระหว่างเดือน ด้วยเหตุนี้สถานีที่มีเหยื่อบรรจุน้อยเกินไปอาจทำให้เหยื่อหมดและปลวกอาจหลุดเข้าไปทำลายอาคารได้ อย่างไรก็ตาม อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ปลวกคงสภาพในการกินเหยื่อคือ เหยื่อไม้ล่อของ เนเมซิส มีมากพอที่จะทำให้ปลวกงานอยู่กินเหยื่อในสถานี โดยหากเหยื่อมีน้อยเกินไป ไม่มากพอที่จะเลี้ยงจำนวนสมากชิกในรัง ปลวกจะละทิ้งสถานีและเข้าทำลายอาคาร

  • สถานี เนเมซิส ถูกออกแบบมาเป็นชิ้นเดียว – สถานี เนเมซิส ถูกออกแบบมาให้เป็นชิ้นเดียวและมีฝาปิดที่มิดชิดแน่นหนา ซึ่งต่างจากสถานีที่เป็นสองชิ้นประกบกันที่มีโอกาสชำรุดหากถูกเหยียบด้านใดด้านหนึ่ง สถานีใดก็ตามหากมีการชำรุดหรือฝาปิดไม่สนิทจะส่งผลต่อการเข้ากินเหยื่อของปลวกในสถานีอย่างแน่นอนเช่น สถานีที่ฝิดปิดไม่สนิทที่เกิดจากการชำรุด หรือช่องว่างระหว่างรอยต่อ ปลวกจะอาจไม่เข้าสถานี

Picture1
 • บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด
 • เลขที่ 89/287 ม.6 ตำบลวิชิต
  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015141